2310772727 6973410782, 6947667709 Διαλογής 24, Θεσσαλονίκη uniklark@yahoo.gr
Facebook